IRichEditOle::ActivateAs

Rukoväte OLE "Aktivovať ako" správania vyloženia všetky objekty staré triedy, rozprávajú OLE liečiť tieto objekty ako objekty novej triedy, a objekty. Ak objekty nemôžu reloaded, odstránia sa.

(HRESULT ActivateAs REFCLSID  rclsid; REFCLSID  rclsidAs  );
 

Parametre

rclsid
Identifikátor triedy staré triedy.
rclsidAs
Identifikátor triedy nové triedy.

Note:

Vráti úspech stav. Použitie GetScode na získanie SCODE. Môže byť S_OK na úspechu alebo SCODE sa vrátil z OLE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOle