EM_GETOLEINTERFACE

EM_GETOLEINTERFACE správa načíta objekt IRichEditOle , že klient môže použiť na prístup k RTF ovládacieho prvku OLE funkcie.

EM_GETOLEINTERFACE wParam = 0; 
lParam = (LPARAM) (LPVOID ĎALEKO *) ppObject 
 

Parametre

ppObject
Adresa, pri ktorých ovládací prvok ukladá ukazovateľ na IRichEditOle objekt. Kontrolu žiada funkciu AddRef objekte pred návratom, takže Volajúca aplikácia musí volať funkciu uvoľnenie hotoví s objektom.

Note:

Vráti nenulovú hodnotu, ak sa to podarí alebo nula inak.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť IRichEditOle

Index