CHARRANGE

CHARRANGE štruktúra určuje rozsah znakov v ovládacom prvku RTF. Táto štruktúra sa používa s EM_EXGETSEL a EM_EXSETSEL správ.

Ak cpMin a cpMax členovia sú si rovní, rozsah je prázdne. Rozsah zahŕňa všetko, ak cpMin je 0 a cpMax -1.

 tYPEDEF struct _charrange {dlhé cpMin; 
    DLHÉ cpMax; 
} CHARRANGE 
 

Členovia

cpMin
Index prvej pozícii intercharacter.
cpMax
Index posledný intercharacter polohy.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry, EM_EXGETSEL, EM_EXSETSEL