SELCHANGE

SELCHANGE stucture obsahuje informácie súvisiace s upozornením EN_SELCHANGE . Ovládací prvok RTF odosiela toto oznámenie rodičovské okno pri zmene aktuálneho výberu.

tYPEDEF struct _selchange {NMHDR nmhdr; 
    CHARRANGE penále; 
    SLOVO seltyp; 
} SELCHANGE 
 

Členovia

nmhdr
Oznámenie hlavičky.
penále
Nový výber rozsah.
seltyp
Hodnota, ktorá určuje obsah nový výber. Tento člen je SEL_EMPTY, ak výber je prázdny alebo jeden alebo viac z nasledovných hodnôt:
Hodnota Obsah výber
SEL_TEXT Textu
SEL_OBJECT Aspoň jeden objekt OLE
SEL_MULTICHAR Viac než jeden znak textu
SEL_MULTIOBJECT Viac ako jeden objekt OLE

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry EN_SELCHANGE

Index