EM_SETIMECOLOR

Nastaví farbu zloženie editora IME. Táto správa je k dispozícii len v ázijských jazykovej verzii operačného systému.

EM_SETIMECOLOR
wParam = (WPARAM) 0;
lParam = (LPARAM) (COMPCOLOR *) aCompColor 

Parametre

aCompColor
Adresa štyri prvok poľa COMPCOLOR štruktúry, ktorý obsahuje zloženie farbu, ktorá sa stanoví.

Note:

Vráti nenulové, ak sa to podarí, nula inak.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich úpravy, EM_GETIMECOLOR, COMPCOLOR

Index