IRichEditOle::SetDvaspect

Nastaví aspekt, ktorý ovládací prvok RTF používa kreslenia objektu. Táto výzva sa nemení Kreslenie informácií vyrovnávacej pamäte objektu; to sa musí vykonať podľa volajúceho. Volanie spôsobiť objekt sa prekreslí.

(HRESULT SetDvaspect DLHÉ  iob; DWORD  dvaspect  );
 

Parametre

iob
Index objekt, ktorého aspektom je stanoviť. Ak tento parameter nie je REO_IOB_SELECTION, aspekt vybratého objektu sa nastavia.
dvaspect
Aspekt používať pri zostavovaní. Hodnoty sú definované OLE.

Note:

Vráti úspech stav. Použitie GetScode na získanie SCODE. Môže byť S_OK na úspechu alebo E_INVALIDARG, ak index je neplatný.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOle

Index