IRichEditOle::GetLinkCount

Vráti počet objektov v ovládacom prvku RTF, ktoré sú prepojeniami.

DLHÉ GetLinkCount() 

Note:

Vráti počet odkazov.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOle

Index