EM_FORMATRANGE

Formáty správ EM_FORMATRANGE rozsah textu v ovládacom prvku RTF pre určité zariadenie.

EM_FORMATRANGE wParam = fRender (WPARAM) (int); 
lParam = (LPARAM) (FORMATRANGE ĎALEKO *) lpFmt 
 

Parametre

fRender
Hodnota určujúca, či vykreslenie text. Ak tento parameter nie je nenulové, je text vykreslený. V opačnom prípade sa meria len text.
lpFmt
Smerník na FORMATRANGE štruktúra, ktorá obsahuje informácie o výstupné zariadenie alebo NULL bezplatnú informačnú cache kontrolu.

Toto hlásenie sa obvykle používa EM_DISPLAYBAND hlásenie s výzvou na formát RTF kontroly obsahu pre výstupné zariadenie ako je napríklad tlačiareň.

Je veľmi dôležité, aby voľný vyrovnávacej pamäte informácie po poslednej dobe použijete túto správu zadaním NULL vo lpFmt. Okrem toho po použití tejto správy pre jedno zariadenie, musíte uvoľniť vyrovnávacej pamäte informácie pred použitím znova pre iné zariadenie.

Note:

Vráti hodnotu register posledný znak, ktorý sa hodí v regióne zväčšené o jeden.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich úpravy, EM_DISPLAYBAND, FORMATRANGE

Index