IRichEditOle::HandsOffStorage

Rozpráva RTF ovládacieho prvku k uvoľneniu svoj odkaz na skladovanie rozhranie spojené s zadaného objektu. Táto výzva nevyžadujú objektu IPersistStorage::HandsOffStorage metóda, volajúci musí urobiť.

(HRESULT HandsOffStorage LONG iob  );
 

Parametre

iob
Index objektu, ktorých uskladnenie sa uvoľní. Ak tento parameter nie je REO_IOB_SELECTION, vybratý objekt skladovania sa uvoľní.

Note:

Vráti úspech stav. Použitie GetScode na získanie SCODE. Môže byť S_OK na úspechu alebo E_INVALIDARG, ak index je neplatný.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Bohatý upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IPersistStorage::HandsOffStorage, IRichEditOle

Index