EN_DROPFILES

Hlásenia EN_DROPFILES upozorní RTF kontrolu rodičovské okno, že používateľ pokúša presuňte súbory do ovládacieho prvku. Ovládací prvok RTF pošle toto hlásenie oznámenia vo forme WM_NOTIFY hlásenie pri obdrží WM_DROPFILES správ.

EN_DROPFILES wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (ENDROPFILES ĎALEKO *) lpEnDropFiles 
 

Parametre

uID
Identifikátor bohaté ovládací prvok na úpravu.
lpEnDropFiles
Smerník na štruktúru ENDROPFILES.

Note:

Vracia pozitívne hodnoty umožniť pokles prevádzky alebo nula ignorovať pokles.

Poznámky

RTF kontrola hlásenia WM_DROPFILES rodičovské okno zaregistrovať ovládací prvok ako vhadzovací cieľ pomocou funkcie DragAcceptFiles . Ovládací prvok neregistruje sám.

Prijímať oznámenia EN_DROPFILES určiť príznak ENM_DROPFILES maska odosiela so správou a EM_SETEVENTMASK.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Bohatý upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť oznámenie správy, DragAcceptFiles, ENDROPFILES, WM_DROPFILES WM_NOTIFY

Index