EM_GETWORDWRAPMODE

Dostane aktuálnej obal slovo a slovo prelomenie možnosti kontroly RTF. Táto správa je k dispozícii len v ázijských jazykovej verzii operačného systému.

EM_GETWORDWRAPMODE
wParam = (WPARAM) 0;
lParam = (LPARAM) 0: 

Note:

Vráti aktuálnej obal slovo a slovo prelomenie možnosti.

Poznámky

Táto správa musí neodošle rozdeliť postupom definovanom aplikáciou slovo.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť

Index