IRichEditOle::SaveCompleted

Hovorí, že bohatý upraviť kontrolu že najnovších uložiť operácia bola dokončená a že mala držať na rôznych skladovania pre objekt.

 (HRESULT SaveCompleted DLHÉ  iob; LPSTORAGE  lpstg  );
 

Parametre

iob
Index objekt, ktorého uskladnenie je je špecifikovaná. Ak tento parameter nie je REO_IOB_SELECTION, sa použije vybratý objekt.
pstg
Nového ukladacieho priestoru pre objekt. Ak skladovanie nie je NULL, RTF kontrolu namiesto uvoľňuje akékoľvek uskladnenie je v súčasnosti v držbe na objekt a používa tohto nového ukladacieho priestoru.

Note:

Vráti úspech stav. Použitie GetScode na získanie SCODE. Môže byť S_OK na úspechu alebo E_INVALIDARG, ak index je neplatný.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richole.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť OLE rozhrania IRichEditOle

Index