EM_CANPASTE

Hlásenie EM_CANPASTE určuje, či bohatý upraviť ovládací prvok môžete prilepiť formát zadaný schránky.

EM_CANPASTE wParam = uFormat (WPARAM) (UINT); 
lParam = 0 
 

Parametre

uFormat
Hodnota identifikácie schránky formát skúste alebo nulovým pokúsiť ľubovoľný formát v súčasnosti do schránky.

Note:

Vráti nenulovú hodnotu, ak formát Schránky môžete prilepiť alebo inak nula.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť

Index