EM_SETOLECALLBACK

EM_SETOLECALLBACK správa dáva RTF kontrolu objektu IRichEditOleCallback kontrolu používa získať zdrojov OLE a informácie od klienta.

EM_SETOLECALLBACK wParam = 0; 
lParam = (LPARAM) (IRichEditOleCallback ĎALEKO *) lpObj 
 

Parametre

lpObj
Ukazovateľ k objektu IRichEditOleCallback . Ovládací prvok zavolá funkciu AddRef pre objekt pred návratom.

Note:

Vráti nenulovú hodnotu, ak sa to podarí alebo inak nula.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť

Index