EN_STOPNOUNDO

Upozorní, bohaté na úpravu ovládacieho prvku rodičovské okno, že žaloba sa vyskytla pre ktoré kontrolu Nemozem alokovat dostatok pamate zachovať stav späť. Ovládací prvok RTF pošle toto hlásenie oznámenia vo forme WM_NOTIFY správ.

EN_STOPNOUNDO
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) (NMHDR ĎALEKO *) lpNmHdr 

Parametre

uID
Identifikátor bohaté ovládací prvok na úpravu.
lpNmHdr
Smerník na štruktúru NMHDR.

Note:

Vráti nulu naďalej akcie nenulové zastaviť.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Bohatý upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť oznámenie správy, NMHDR WM_NOTIFY

Index