EnumResTypeProc

EnumResTypeProc funkcia je definovanom aplikáciou callback funkcie používané funkciou EnumResourceTypes . Dostáva typov zdrojov. ENUMRESTYPEPROC typ určuje smerník túto funkciu spätného volania. EnumResTypeProc je zástupný symbol pre názov definovanom aplikáciou funkcie.

(BOOL spätného volania EnumResTypeProc ZVLÁDNUŤ  hModule; / / Popisovač modulu zdrojovLPTSTRlpszType; / / type smerník zdrojaDlhélParam / / definovanom aplikáciou parametra);
 

Parametre

hModule
Popisovač modulu ktorých spustiteľný súbor obsahuje zdroje, pre ktoré typy sú na enumeráciu. Ak má tento parameter hodnotu NULL, funkcia enumeruje typov zdrojov v module používa na vytvorenie súčasného procesu.
lpszType
Smerník na reťazec zakončený nulou určujúci názov typ prostriedku, pre ktorú sa nachádza typ. Pre štandardnej zdrojov druhy, tento parameter môže byť jedna z nasledovných hodnôt:
Hodnota Význam
RT_ACCELERATOR Akcelerátor tabuľky
RT_ANICURSOR Animovaný kurzor
RT_ANIICON Animovaná ikona
RT_BITMAP Bitová mapa zdrojov
RT_CURSOR Závislé od hardvéru kurzor zdrojov
RT_DIALOG Dialógové okno
RT_FONT Zdroj písmo
RT_FONTDIR Písmo adresárovej prostriedkov
RT_GROUP_CURSOR Kurzor hardvérom nezávislým zdrojom
RT_GROUP_ICON Ikonu hardvérom nezávislým zdrojom
RT_HTML Dokument vo formáte HTML
RT_ICON Závislé od hardvéru ikonu zdrojov
RT_MENU Ponuka zdrojov
RT_MESSAGETABLE Správa položka
RT_PLUGPLAY Prostriedok typu Plug and play
RT_RCDATA Definovanom aplikáciou zdrojov (prvotné údaje)
RT_STRING Reťazec tabuľky Položka
RT_VERSION Verzia zdrojov
RT_VXD VXD

lParam
Určuje parameter definovanom aplikáciou postúpené funkciu EnumResourceTypes . Tento parameter možno použiť na kontrolu chýb.

Note:

Callback funkcie by sa mali vrátiť hodnotu TRUE aj naďalej enumerácie; v opačnom prípade by sa mali vrátiť FALSE zastaviť enumerácie.

Poznámky

Žiadosti sa musia zaregistrovať túto funkciu zadan?m jeho adresu s funkciou EnumResourceTypes.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v winbase.h.
Importovať knižnica:Definované používateľom.

Pozri tiež

Zdroje prehľad funkcií zdrojov, EnumResourceTypes