LOCALHEADER

LOCALHEADER štruktúra obsahuje súradníc x a y hotspot spojené s kurzorom označená RESDIR štruktúru. LOCALHEADER štruktúra definícia uvedená, tu je vysvetlenie iba; nie je prítomný akýkoľvek štandardný hlavička súboru.

tYPEDEF struct tagLOCALHEADER {slovo xHotSpot; 
    SLOVO yHotSpot; 
} LOCALHEADER 
 

Členovia

xHotSpot
Určuje súradnica x v pixeloch kurzor hot spot.
yHotSpot
Určuje súradnica y v pixeloch kurzor hot spot.

Poznámky

LOCALHEADER štruktúra je prvý údaje zapísané na RT_CURSOR zdroj, ak RESDIR štruktúra obsahuje informácie o kurzor.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.

Pozri tiež

Zdroje prehľad zdrojov štruktúr, CURSORDIR, RESDIR

Index