Enumerácia položky zdrojov

Tri Win32 funkcie povoliť žiadosť o získanie zoznamov typov zdrojov, mená a jazyky uvedené modulu. EnumResourceTypes funkcia poskytuje zoznam zdrojov typy našiel v module EnumResourceNames funkcia zaisťuje názov každého zdroja v rámci daného typu a EnumResourceLanguages funkciu poskytuje jazyk každý prostriedok krstné meno a typ. Tieto funkcie a ich súvisiace spätné volanie funkcie zapnúť aplikácie na vytvorenie zoznamu všetkých zdrojov v module. Tento proces je opísaná pri vytváraní zoznamu zdrojov.

Index