MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

MESSAGE_RESOURCE_ENTRY štruktúra obsahuje chybové hlásenie alebo hlásenie poli zobrazený text prostriedku tabuľky správ.

tYPEDEF struct _MESSAGE_RESOURCE_ENTRY {USHORT dĺžku; 
    USHORT vlajky; 
    UCHAR Text [1]; 
} MESSAGE_RESOURCE_ENTRY, * PMESSAGE_RESOURCE_ENTRY 
 

Členovia

Dĺžka
Určuje dĺžku v bajtoch reťazec správy v tejto štruktúre.
Príznaky
Označuje, že reťazec je zakódovaná v Unicode, ak sa rovná hodnote 0x0001; označuje, že reťazec je zakódovaná v ANSI, ak sa rovná hodnote 0x0000, s.
Znenie [1]
Pole, ktoré obsahuje chybové hlásenie alebo hlásenie poľa Zobrazovaný text. Text [1] člena je zástupný symbol pre Textové pole premenlivej dĺžky.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v winnt.h.

Pozri tiež

Zdroje prehľad zdrojov štruktúr, MESSAGE_RESOURCE_BLOCK, MESSAGE_RESOURCE_DATA

Index