CURSORDIR

CURSORDIR štruktúra obsahuje rozmery jednotlivých kurzor obrázok v skupine prostriedkov. Štruktúra definícia uvedená, tu je vysvetlenie iba; nie je prítomný akýkoľvek štandardný hlavička súboru.

struct CURSORDIR {slovo šírky; 
    Program WORD výškou; 
} CURSORDIR 
 

Členovia

Šírka
Určuje šírku kurzora, v pixeloch. Prijateľné hodnoty sú 16, 32 a 64.
Výška
Určuje výšku kurzora, v pixeloch. Prijateľné hodnoty sú 16, 32 a 64.

Poznámky

CURSORDIR štruktúra prechádza v štruktúre RESDIR , štruktúre RESDIR popisuje kurzor.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.

Pozri tiež

Zdroje prehľad zdrojov štruktúr, RESDIR