FONTGROUPHDR

FONTGROUPHDR štruktúra obsahuje informácie potrebné pre žiadosti o prístup k určitého písma. Štruktúra definícia uvedená, tu je vysvetlenie iba; nie je prítomný akýkoľvek štandardný hlavička súboru.

struct FONTGROUPHDR {slovo NumberOfFonts; 
    DIRENTRY DE [1]; 
} 
 

Členovia

NumberOfFonts
Určuje počet jednotlivých písiem priradenými k tomuto zdroju.
DE [1]
Určuje DIRENTRY štruktúra, ktorá obsahuje jedinečné poradové číslo identifikátor pre každé z týchto písiem v prostriedku. DE [1] člena je zástupný symbol pre premenlivej dĺžky pole DIRENTRY štruktúr.

Poznámky

FONTGROUPHDR štruktúra vyplýva údajov pre jednotlivé písma v.RES súbor. Zdroj kompilátor automaticky pridá štruktúre FONTGROUPHDR vo všeobecnosti ako posledná položka v súbore.

Pozri tiež

Zdroje prehľad zdrojov štruktúr, DIRENTRY, FONTDDIRENTRY

Index