MENUHEADER

MENUHEADER štruktúra obsahuje informácie o verzii pre zdroj ponuky. Štruktúra definícia uvedená, tu je vysvetlenie iba; nie je prítomný akýkoľvek štandardný hlavička súboru.

struct MENUHEADER {slovo wVersion; 
    SLOVO cbHeaderSize; 
} 
 

Členovia

wVersion
Určuje číslo verzie šablóny ponuky. Tento člen musí byť rovná nule označovať, že je to RT_MENU vytvorené pomocou šablóny štandardné menu.
cbHeaderSize
Určuje veľkosť hlavičky šablóny ponuky. Táto hodnota je nula pre ponuky môžete vytvoriť pomocou šablóny štandardné menu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.

Pozri tiež

Zdroje prehľad zdrojov štruktúr, MENUEX_TEMPLATE_HEADER, MENUEX_TEMPLATE_ITEM, MENUITEMTEMPLATE, MENUITEMTEMPLATEHEADER, NORMALMENUITEM, POPUPMENUITEM

Index