MAKEINTRESOURCE

MAKEINTRESOURCE makro konvertuje celočíselnú hodnotu na typ prostriedku kompatibilné s funkcie súvisiace s riadením zdrojov Win32. Toto makro sa používa namiesto reťazec obsahujúci názov zdroja.

(LPTSTR MAKEINTRESOURCE SLOVO  wInteger / / previesť celočíselnú);
 

Parametre

wInteger
Určuje celočíselnú hodnotu, ktorá má byť prevedená.

Note:

Vrátená hodnota je zadaná hodnota v programe word nízka-order a nulu v programe word Rozdeli.

Poznámky

Návratovej hodnoty by prešiel iba na funkcie riadenia zdrojov Win32 ako lpType parameter.

MAKEINTRESOURCE makro je definovaná nasledovne:

# define MAKEINTRESOURCE(i) (LPTSTR) ((DWORD) ((WORD) (i))) 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Unicode:Implementovaný ako Unicode, ANSI verzia v systéme Windows NT.

Pozri tiež

Zdroje prehľad Zdroj makier