Zdroj makier

Nasledovné makro používa so zdrojmi.

MAKEINTRESOURCE

Index