MESSAGE_RESOURCE_DATA

MESSAGE_RESOURCE_DATA štruktúra obsahuje informácie o formátovaný text zobraziť chybové hlásenie alebo v okne správy v prostriedku tabuľky správ.

tYPEDEF struct _MESSAGE_RESOURCE_DATA {ULONG určujú vlastnosti NumberOfBlocks; 
    MESSAGE_RESOURCE_BLOCK blokov [1]; 
} MESSAGE_RESOURCE_DATA, * PMESSAGE_RESOURCE_DATA 
 

Členovia

Určujú vlastnosti NumberOfBlocks
Určuje počet MESSAGE_RESOURCE_BLOCK štruktúr.
Bloky [1]
Pole, ktoré obsahuje číslo MESSAGE_RESOURCE_BLOCK štruktúry uvedené určujú vlastnosti NumberOfBlocks členom. Členské MESSAGE_RESOURCE_BLOCK blokov [1] je zástupný symbol pre pole dĺžky jednotlivých premenných blokov.

Poznámky

MESSAGE_RESOURCE_DATA štruktúra môže obsahovať jeden alebo viac MESSAGE_RESOURCE_BLOCK štruktúry, ktorých každý obsahuje jednu alebo viac MESSAGE_RESOURCE_ENTRY štruktúr.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v winnt.h.

Pozri tiež

Zdroje prehľad zdrojov štruktúr, MESSAGE_RESOURCE_BLOCK, MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

Index