O zdrojoch

Tento prehľad popisuje funkcie, ktoré umožňujú aplikácie nájsť prostriedok v module; načítať prostriedok do pamäte; pridať, odstrániť alebo nahradiť prostriedok v spustiteľný súbor; a vytvoriť zoznam prostriedky obsiahnuté v module. Konkrétne informácie o organizácii zdrojov údajov v rámci spustiteľných súborov nájdete v dokumentácii formáty zdrojov.

Informácie o tom, ako vytvoriť štandardné zdrojov, nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Zdroj Téma
Akcelerátor tabuľky Klávesové skratky
Bitová mapa Bitové mapy
Kurzor Kurzory
Dialógové okno Dialógové okná
Rozšírený metasúbor Metasúbory
Písmo Písma a Text
Ikona Ikony
Ponuka Ponuky
Správa položka Dokumentácii správy kompilátor
Reťazec tabuľky Položka Reťazec manipulácia
Informácie o verzii Súbor Inštalačnú knižnicu

Informácie o tom, ako zahrnúť zdroja údajov založených na Win32 spustiteľný súbor nájdete v dokumentácii pre kompilátor zdrojov.

Index