Zdroje

Prostriedok je binárne údaje, ktoré môžete pridať k spustiteľnému súboru aplikačné Win32. Prostriedok môže byť štandardné alebo definované. Údaje v štandardného zdroja opisuje ikonu, kurzor, ponuky, dialógové okno, bitová mapa, rozšírený metasúbor, písma, akcelerátora tabuľky, správy položka, reťazec tabuľky Položka alebo verziu. Definovanom aplikáciou zdrojov, nazýva sa tiež vlastné zdrojeobsahuje všetky údaje požadované podľa osobitnej žiadosti.

Index