NEWHEADER

NEWHEADER štruktúra obsahuje číslo ikonu alebo kurzor súčasti skupinu zdrojov. Štruktúra definícia uvedená, tu je vysvetlenie iba; nie je prítomný akýkoľvek štandardný hlavička súboru.

struct NEWHEADER {slovo vyhradené; 
    SLOVO ResType; 
    SLOVO ResCount; 
} NEWHEADER, * PNEWHEADER; 
NEWHEADER NewHeader 
 

Členovia

Vyhradené
Vyhradené; musí byť nulový.
ResType
Určuje typ prostriedku. Tento člen musí byť RES_ICON ikony a RES_CURSOR pre kurzory.
ResCount
Určuje počet ikonu alebo kurzor zložiek v skupiny zdrojov.

Poznámky

Jedným alebo viacerými RESDIR štruktúry nasledovať bezprostredne NEWHEADER konštrukcie.RES súbor. Členské ResCount určuje počet RESDIR štruktúr.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.

Pozri tiež

Zdroje prehľad zdrojov štruktúr, RESDIR

Index