DIRENTRY

DIRENTRY štruktúra obsahuje jedinečné poradové, ktoré identifikuje jednotlivé písma v skupine Písmo zdrojov. Štruktúra definícia uvedená, tu je vysvetlenie iba; nie je prítomný akýkoľvek štandardný hlavička súboru.

struct DIRENTRY {slovo fontOrdinal; 
} 
 

Člen

fontOrdinal
Určuje jednoznačný identifikátor poradové číslo pre jednotlivé písma v skupine Písmo prostriedkov.

Poznámky

FONTDIRENTRY štruktúry pre zadané písmo priamo vyplýva DIRENTRY štruktúru pre toto písmo.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.

Pozri tiež

Zdroje prehľad zdrojov štruktúr, FONTDIRENTRY, FONTGROUPHDR

Index