TPMPARAMS

TPMPARAMS štruktúra obsahuje rozšírené parametre pre funkciu TrackPopupMenuEx.

 tYPEDEF struct tagTPMPARAMS {UINT cbSize; 
    RECT rcExclude; 
} TPMPARAMS, OVEĽA * LPTPMPARAMS 
 

Členovia

cbsize
Veľkosť štruktúry v bajtoch.
rcExclude
Obdĺžnik na vylúčenie keď umiestnenie okna v obrazovkových súradniciach.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad menu, Menu štruktúry, TrackPopupMenuEx, obdĺžnik