DestroyMenu

Funkcia DestroyMenu ničí zadaná ponuka a uvoľní miesto pamäte, ktorý zaberá menu.

 BOOL DestroyMenu ( HMENU  hMenu / / zvládnuť menu zničiť);
 

Parametre

hMenu
Rukoväť na ponuku s zničí.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Pred uzavretím, žiadosť musí použiť funkciu DestroyMenu zničiť ponuky nie sú zaradení na okno. Ponuka, ktorá je priradená okno sa automaticky zničí, ak uplatňovanie zavrie.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Ponuky prehľad funkcií Menu, CreateMenu, DeleteMenu, RemoveMenu

Index