SetMenuDefaultItem

Funkcia SetMenuDefaultItem určuje predvolenú položku ponuky pre zadaná ponuka.

BOOL SetMenuDefaultItem ( HMENU  hMenu;  UINT  uItem;  UINT  fByPos  );
 

Parametre

hMenu
Spracovať do ponuky nastaviť predvolenú položku pre.
uItem
Identifikátor alebo postavenie novú položku menu Predvolené alebo -1 pre žiadna predvolená položka. Zmysle tento parameter závisí od hodnoty fByPos.
fByPos
Hodnota, ktorá určuje zmysle uItem. Ak tento parameter hodnotu NEPRAVDA, uItem je identifikátor položky ponuky. V opačnom prípade je pozícia položka ponuky.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Ak chcete získať rozšírené informácie o chybách, použite funkcia GetLastError.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Ponuky prehľad funkcií Menu GetMenuDefaultItem

Index