GetMenu

Funkcia GetMenu načíta rukoväť na menu priradené na danom okno.

(HMENU GetMenu HWND  hWnd / / spracovať do okna);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna, ktorého ponuka rukoväť je Zdroj:.

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť na ponuku. Ak v danom okne nijaké menu, vrátená hodnota je NULL. Ak okno nie je dcérskym oknom, vrátená hodnota je nedefinovaný.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Ponuky prehľad funkcií Menu, GetSubMenu, SetMenu

Index