Nastavenie príznaku typu bitová mapa

MFT_BITMAP alebo MF_BITMAP príznak prikazuje systému na zobrazenie položky ponuky použiť bitovú mapu, ako textový reťazec. Položka ponuky MFT_BITMAP alebo MF_BITMAP príznak musí byť nastavený v čase spustenia; nie je možné nastaviť v súbore zdrojov-definícia.

Pre nové aplikácie, môžete použiť funkciu SetMenuItemInfo aleboInsertMenuItem nastaviť príznak typu MFT_BITMAP. Chcete zmeniť položku ponuky textovú položku Bitová mapa tovar, použiť SetMenuItemInfo. Ak chcete pridať novú položku Bitová mapa do ponuky, použite funkciu InsertMenuItem.

Aplikácií napísaných pre predchádzajúce verzie systému môžete naďalej používať funkcie ModifyMenu, InsertMenualebo AppendMenu nastavenie príznaku MF_BITMAP. Chcete zmeniť položku ponuky od textovej polo3ky reťazec na položku Bitová mapa, použite ModifyMenu. Ak chcete pridať novú položku Bitová mapa do ponuky, použiť príznak MF_BITMAP funkciou InsertMenu alebo AppendMenu.

Index