CreateMenu

CreateMenu funkcia vytvorí ponuku. V ponuke je pôvodne prázdne, ale to môže byť naplnený položky menu pomocou funkcie InsertMenuItem, AppendMenua InsertMenu.

HMENU CreateMenu(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je rukoväť na novo vytvorenej menu.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je NULL. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Zdrojov spojených s ponukou, ktorý je priradený k okno vyslobodenia automaticky. Ak v ponuke nie je priradené k oknom, žiadosť musí uvoľnili systémové prostriedky priradené k menu pred uzavretím. Žiadosť uvoľní zdroje ponuky volaním funkcie DestroyMenu.

Systém Windows 95:Systém môže podporovať maximálne 16,364 ponuke kľučky.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Ponuky prehľad funkcií Menu, AppendMenu, CreatePopupMenu, DestroyMenu, InsertMenu, SetMenu, InsertMenuItem

Index