WM_EXITMENULOOP

WM_EXITMENULOOP hlásenie informuje hlavného okna postup podávania žiadostí, že boli opustil modálne vedeniu ponuku.

WM_EXITLOOP wParam = (int) fIsTrackPopupMenu / / flags kontextovej ponuke lParam = 0;             / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

fIsTrackPopupMenu
Určuje, či v ponuke zúčastnených kontextovú ponuku. Parameter DomainDNSRegistrationEnabled má hodnotu TRUE, ak je kontextovej ponuke FALOŠNÉ ak nie je.

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nula, ak spracováva túto správu.

Poznámky

Funkcia DefWindowProc vráti nulu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad menu, Menu správy, DefWindowProc, WM_ENTERMENULOOP

Index