Ponuky položku oddeľovače a zlomy riadkov

Systém poskytuje špeciálny typ položka ponuky nazýva Oddeľovač, zobrazené ako vodorovná čiara. Rozdelenie ponuky do skupín súvisiacich položiek, môžete použiť oddeľovač. Oddeľovač sa nemôže použiť v menu, bar a používateľ nemôže vybrať oddeľovač.

Keď menu bar obsahuje viac ponuka mien ako sa zmestí na jeden riadok, systém zábaly panel s ponukami v automaticky preniknú do dvoch alebo viacerých vetiev. Môže spôsobiť zlom riadka výskyt na konkrétnu položku na paneli ponuky priradením príznak MFT_MENUBREAK typ položky. Systém umiestní daný tovar a všetky nasledujúce položky na nový riadok.

Ak menu obsahuje viac položiek ako sa zmestí do jedného stĺpca, v ponuke budú skrátené. Zlom stĺpca môžete objaviť na konkrétnu položku v ponuke priradenie typu príznak MFT_MENUBREAK tovaru alebo pomocou MENUBREAK možnosť vo výkaze MENUITEM môže spôsobiť. Systém umiestní daný tovar a všetky ďalšie položky do nového stĺpca. MFT_MENUBARBREAK typ vlajkou má rovnaký účinok s výnimkou toho, že zvislá čiara sa zobrazí medzi nového stĺpca a staré.

Ak používate AppendMenu, InsertMenualebo ModifyMenu funkcie priradiť zalomenie by priradíte typ príznak MF_MENUBREAK alebo MF_MENUBARBREAK.

Index