V ponuke okno

V ponuke okno (tiež známa ako systémovú ponuku alebo ponuke Ovládanie) je pop-up menu definované a takmer výlučne riadi operačný systém. Používateľa môžete otvoriť v ponuke okno kliknutím na ikonu aplikácie na záhlavie okna alebo kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek v záhlaví.

Ponuka okno poskytuje štandardnej množiny položiek ponuky, ktoré môže používateľ zmeniť veľkosť alebo pozíciu okna alebo zatvoriť aplikáciu. Položky v ponuke okno možno pridávať, odstránené, a upravený, ale väčšina aplikácií používa len štandardnej množiny položiek ponuky. Prekrytia, pop-up alebo dieťa okno môže mať ponuka okno . To je nezvyčajné pre prekrytia alebo pop-up okno nezaradiť ponuke okno.

Keď používateľ vyberie príkaz z ponuky okno , systému odošle správu WM_SYSCOMMAND v ponuke okno vlastníka. Vo väčšine aplikácií okna postup nespracováva správy od ponuky okno . Namiesto toho jednoducho odovzdáva správy DefWindowProc funkcie pre predvolené nastavenie systému spracovania správy. Ak žiadosť pridá príkaz do ponuky okno , okno postup musí spracovať príkazu.

Aplikácia GetSystemMenu funkciu môžete použiť na vytvorenie kópie z menu Predvolené okna upraviť. Okno, ktoré nepoužíva GetSystemMenu funkciu vytvoriť vlastnú kópiu ponuky okno dostane ponuke štandardného okno.

Index