Pomocník identifikátor

Spojené s každým ponukami, ponuky a vedľajšej ponuky odkaz ponuky je identifikátor 32-bitového Pomocníka. Ak používateľ stlačí kláves f1, kým v ponuke je aktívny, táto hodnota sa odošle do okna vlastník ako súčasť WM_HELP správy. Ďalšie informácie nájdete v téme pomoc.

Index