Klávesnice prístup k menu

Systém poskytuje rozhranie štandardnej klávesnice pre ponuky. Toto rozhranie môže zlepšiť stanovením Mnemotechnická prístupové klávesy a klávesové (urýchľovač) pre položky menu. Nasledovné témy popisujú rozhranie štandardnej klávesnice, prístupové klávesy a klávesové skratky.

Index