MDINEXTMENU

MDINEXTMENU štruktúra obsahuje informácie o ponuke má byť aktivovaná.

tYPEDEF struct tagMDINEXTMENU {
    HMENU hmenuIn;
    HMENU hmenuNext;
    HWND hwndNext;
} MDINEXTMENU, * PMDINEXTMENU, OVEĽA * LPMDINEXTMENU 

Členovia

hmenuIn
Vráti rukoväť aktuálne ponuky.
hmenuNext
Určuje popisovač do ponuky sa aktivuje.
hwndNext
Určuje popisovač do okna hlásenia oznámení ponuky.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad menu, Menu štruktúry WM_NEXTMENU