Nastavenie začiarknite toto pole atribútu

Funkcia CheckMenuItem Nastaví atribút začiarkavacie znamienko položka ponuky začiarknuté alebo nezačiarknuté. Môžete zadať MF_CHECKED hodnotu nastaviť atribút políčko kontrolovať a hodnota MF_UNCHECKED nastavená na nezačiarknuté.

Kontrola stavu položky ponuky môžete nastaviť aj pomocou funkcie SetMenuItemInfo.

Niekedy skupinu položiek menu predstavuje množinu vzájomne sa vylučujúcich možností. Pomocou funkcie CheckMenuRadioItem môžete skontrolovať jedna položka ponuky zároveň súčasne odstránením začiarknutia z všetky ostatné ponuky položky v skupine.

Index