IsMenu

Funkcia IsMenu určuje, či rukoväť rukoväť ponuky.

BOOL IsMenu ( HMENU  hMenu / / rukoväť na testovanie);
 

Parametre

hMenu
Rukoväte sa testované.

Note:

Ak hMenu ponuke rukoväť, vrátená hodnota je nenulové.

Ak hMenu nie je ponuka rukoväť, vrátená hodnota je nula.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Ponuky prehľad funkcií Menu

Index