Pomocou vlastné začiarknutia bitové mapy

Systém poskytuje bitová mapa predvolené začiarkavacie znamienko pri zobrazovaní vedľa položky ponuky, ktorá je kontrolovaná. Položka jednotlivé ponuky môžete prispôsobiť poskytnutím pár bitové mapy nahradiť bitová mapa predvolené začiarkavacie znamienko. Systém zobrazí jeden bitovú mapu, ak je políčko začiarknuté položky a ostatné, keď je začiarknutá. Táto časť popisuje kroky, ktoré sa podieľajú na vytváraní a používaní vlastné začiarknutia bitové mapy.

Index