Kontextové ponuky

Systém poskytuje Kontextové ponuky. Kontextová ponuka nie je pripevnený k ponukami; môže nachádzať kdekoľvek na obrazovke. Žiadosť zvyčajne priraďuje kontextovú ponuku s časť okna do klientskej oblasti alebo špecifické objekt ako ikonu. Z tohto dôvodu sa nazývajú aj tieto ponuky kontextové menu.

Kontextová ponuka zostanú skryté, pokým používateľ aktivuje, obyčajne kliknutím pravým tlačidlom myši na výber, panel s nástrojmi alebo tlačidlo na paneli úloh. V ponuke je zvyčajne zobrazujú na pozíciu kurzora znaky vsuvky alebo myš.

Index