Bitové mapy združujúcich položka ponuky

Dvojica začiarknutia bitové mapy asociovať s položka ponuky premytím rukoväte bitové mapy pre funkciu SetMenuItemBitmaps . HBitmapUnchecked parameter určuje nezapísanú bitovej mapy a hBitmapChecked parameter určuje zapísanej bitová mapa. Ak chcete odstrániť jeden alebo obidva začiarknutia z položky ponuky, môžete nastaviť hBitmapUnchecked alebo parametra hBitmapChecked alebo obe na hodnotu NULL.

Index