MENUITEMTEMPLATEHEADER

MENUITEMTEMPLATEHEADER štruktúra definuje hlavičky pre ponuku šablóny. Kompletnú ponuku šablóna pozostáva z hlavičky a jeden alebo viac zoznamov položka ponuky.

tYPEDEF struct {/ / mith slovo versionNumber;   / / číslo verzie; musí byť nulový slovo posun;          / / kompenzovať prvú MENUITEMTEMPLATE konštrukciu} MENUITEMTEMPLATEHEADER 
 

Členovia

versionNumber
Určuje číslo verzie. Tento člen musí byť nula.
posun
Určuje offset, v bajtoch od konca v hlavičke. Zoznam položiek ponuky začína na tento posun. Obyčajne tento člen je nula a zoznam položiek ponuky nasleduje bezprostredne po hlavičke.

Poznámky

Jedným alebo viacerými MENUITEMTEMPLATE štruktúry kombinovaná forma zoznam položiek ponuky.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad menu, Menu štruktúry, LoadMenuIndirect, MENUITEMTEMPLATE

Index