Položka ponuky identifikátor

Priradených každej položky ponuky je jedinečný, definovanom aplikáciou integer, názvom identifikátora položka ponuky. Keď používateľ vyberie príkaz položky z menu, systému odošle identifikátor položky do okna vlastník ako súčasť WM_COMMAND správy. Okno postup skúma identifikátor na určenie zdroja správy a procesy správy zodpovedajúcim spôsobom. Okrem toho môžete zadať položky ponuky použitím jeho identifikátora, kei zavoláte funkcií menu; napríklad, ak chcete zapnúť alebo vypnúť položka ponuky.

Identifikátor položky ponuky musí byť hodnotu od 0 do 65 535, aj keď je 32-bitové celé číslo. To je, pretože WM_COMMAND správy prechádza identifikátor položky ponuky, ako je nízka-order slovo wParam parameter.

Položky menu, ktoré sa otvárajú vedľajšie ponuky mať identifikátory, rovnako ako príkaz položiek. Avšak systém neposiela Príkazová správa vybratí položky z menu. Namiesto toho systém otvorí vedľajšia ponuka priradená položka ponuky.

Ak chcete získať identifikátor položka ponuky na uvedenej pozícii, použite funkciu GetMenuItemID alebo GetMenuItemInfo.