Zvýraznené položky Menu

Systém automaticky zvýrazní položky menu v ponukách ako používateľ vyberie ich. Avšak zvýraznenie môže byť výslovne pridať alebo Ubrať zo názov ponuky na paneli s ponukami pomocou funkcie HiliteMenuItem . Táto funkcia nemá žiadny vplyv na položky menu v ponukách. Pri HiliteMenuItem sa používa na zvýraznenie názov ponuky, keď názov len zdá byť vybraté. Ak používateľ stlačí kláves enter, je zvýraznená však nie je volená. Túto funkciu by mohli byť užitočné v napríklad odborná príprava žiadosti, ktorý demonštruje použitie ponuky.

Index