GetMenuCheckMarkDimensions

Poznámkanbsp; Táto funkcia je zastaraná. Použitie GetSystemMetrics funkcie s CXMENUCHECK a CYMENUCHECK hodnoty na načítanie rozmery bitová mapa.

Funkcia GetMenuCheckMarkDimensions vráti rozmery bitová mapa predvolené začiarknuté. Systém zobrazí bitovú mapu vedľa položky začiarknuté menu. Pred volaním funkcie SetMenuItemBitmaps nahradiť predvolený začiarknutia bitovej mapy pre položku ponuky, musí žiadosť určiť veľkosť správne bitovej mapy volaním GetMenuCheckMarkDimensions.

DLHÉ GetMenuCheckMarkDimensions(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota určuje výška a šírka v pixeloch bitovej mapy, začiarknutie políčka predvolené. Rozdeli slovo obsahuje výškou; nízka-order slovo obsahuje šírku.

Pozri tiež

Ponuky prehľad funkcií Menu SetMenuItemBitmaps

Index